Zogewoon: passende woningen voor mensen in de Wlz

Zogewoon helpt mensen met een verstandelijke beperking in de Wlz met het vinden van een passende woning.

In het kader van het project Persoonsvolgende Zorg heeft de Veldacademie de opdracht gekregen het portal Zogewoon te ontwikkelen. De doelgroep van Zogewoon zijn mensen met een verstandelijke beperking die zijn aangewezen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij kunnen in het Zogewoon portal onderzoeken wat ze belangrijk vinden in het leven. Vervolgens worden de woningen die bij het profiel van de bezoeker passen getoond. Het portal borduurt voort op het vraagverheldering spel dat in 2017 door Frank Los ontwikkeld is.

Samen met Otto Trienekens en Pieter Graaff van de Veldacademie vormde ik het projectteam voor de realisatie van het portal.

In mijn rol als Product Owner heb ik de cliënten-, professionals- en experts workshops begeleid en contact onderhouden met de development teams van Wikibase en Zicht.