Over Joost de Keijzer

Sinds 1997 ben ik werkzaam als productontwikkelaar van software. Naast concept ontwikkeling en interactie ontwerpen kan in het gehele traject van het eerste product idee tot oplevering voor u begeleiden.

Bij software ontwikkeling komen diverse disciplines kijken: interaction design, grafisch ontwerpen en programmeren. Ik werk vaak samen met gespecialiseerde professionals, bijvoorbeeld voor de vormgeving. Ik heb veel ervaring in multi-disciplinaire teams productontwikkeling tot een goed einde te brengen.

Ontwerpfase

Zonder een goed plan kan geen product ontwikkeld worden. De belangrijkste stap is daarom het nauwkeurig beschrijven van het toekomstige product. Vervolgens word een ontwerp gemaakt waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

  • inventarisatie
  • functioneel ontwerp
  • structuurschema’s
  • globale vormgeving

Het eindresultaat is een inzichtelijk voorstel op basis waarvan de volgende fase kan worden ingegaan:

Realisatiefase

In de realisatiefase wordt het globale ontwerp vertaald naar de definitieve vormgeving en een gebruikersvrienderlijk product, in hechte samenwerking met een redacteur voor de teksten. De volgende uitgangspunten vind ik daarbij belangrijk:

  • een goed concept
  • er is één aanspreekpunt
  • één team van alle betrokken partijen