Verbouwkompas

De website gaat in op meest voorkomende wettelijke eisen bij tien verbouwingen. Stap voor stap kunnen (particuliere) opdrachtgevers en bouwbedrijven een verbouwing uitwerken. Dit helpt te voldoen aan de meest voorkomende eisen uit het Bouwbesluit.

Het Verbouwkompas is een initiatief van Het ministerie van VROM/WWI, NEN en SBR. De website is gerealiseerd met het, in samenwerking met Studio Kromhout. ontwikkelde, G-Force Flash CMS.

De inhoud van Het Verbouwkompas is verzorgd door Adviesburo Nieman. De illustraties zijn verzorgd door Talea Bohlander en Wesselien de Groot..