Strategietool Ouderenhuisvesting

In samenwerking met Veldacademie en in opdracht van Gemeente Rotterdam heb ik meegewerkt aan het realiseren van deze proof of concept Strategietool Ouderenhuisvesting voor de Ouderenhub Prinsenland / Het Lage Land.

Deze proof of concept strategietool is ontwikkeld met het doel overzicht te verkrijgen over beschikbare data uit lopende en eerdere onderzoeken in Ouderenhub Prinsenland / Het Lage Land. De strategietool brengt het aanbod wonen, woonomgeving, zorg en welzijn in de ouderenhub in kaart, gebruik makend van onder meer het bedrijvenregister en een inventarisatie van het corporatiebezit, en zet dit af tegen demografie en tevredenheid van 55-plussers, afkomstig uit het wijkprofiel van de Gemeente Rotterdam.

Mijn rol in dit project was het vertalen van de gebruikerswensen naar de functionaliteit in de tool, het destilleren van relevante inzichten op basis van de beschikbare data en het onderzoeken van de technische mogelijkheden van ArcGIS Online. Naast de deelnemende partijen in de Ouderenhub PL/LL heb ik samengewerkt met Eschwin Loos, Maarten van der Maas en Otto Trienekens van Veldacademie.